headbaner headbaner

Energetický management
cesta k zeleným úsporám

Řešíte vysokou spotřebu energie ve vaší firmě? Hledáte způsoby, jak snížit provozní náklady a zároveň posílit image vaší společnosti jako udržitelného podniku, který přispívá k ochraně životního prostředí?

Energetický management nabízí komplexní řešení pro firmy a organizace, které hledají způsob, jak těchto cílů dosáhnout.

Energetický management a jeho význam

Zavedení systému energetického managementu (EnMS) je klíčem k tomu, abyste z energií ve vašem podniku získali co nejvíce. Tento systém vám umožňuje detailně analyzovat vaši spotřebu energie, identifikovat oblasti, kde lze provádět úspory, a postupně zavádět opatření k optimalizaci. Efektivní využití EnMS může vést ke snížení spotřeby energie a tím i nákladů a emisí CO2.

Energetický management a jeho význam
Funkce EnMS

Funkce EnMS

Pro správné fungování EnMS je nutné sbírat a zaznamenávat veškeré relevantní informace o spotřebě energie a provozních údajích. Tato data poskytují základ pro stanovení konkrétních cílů úspor. EnMS zahrnuje opatření vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti – plánování, organizační změny, řízení zátěže a technická vylepšení.

povinnosti
Zákonné
povinnosti

Povinnost zpracovat Energetický audit

Novela zákona č. 406/200 Sb. stanovuje podmínky (v závislosti na velikosti podniku a roční spotřebě energie) v oblasti energetického auditu. Povinnost zpracovat energetický audit můžete nyní nahradit zavedením energetického managementu ve stejném rozsahu.

Náš systém nejen splňuje požadavky zákona, ale také přináší dlouhodobější a flexibilnější přístup k optimalizaci energetického hospodářství. Získáte trvalý nástroj pro řízení a maximalizaci úspor ve Vaší organizaci, který může být navíc finančně podpořen z dotačních titulů (ve výši až 75% ze způsobilých výdajů).

ČSN EN ISO 50001

Mezinárodní norma ČSN EN ISO 50001 poskytuje rámec pro efektivní energetický management ve všech typech organizací. Tato norma stanovuje požadavky na stanovení energetické politiky, cílů a procesů, které vedou k jejich dosažení. Norma ČSN EN ISO 50001 je nástrojem, který organizacím umožňuje systematicky zlepšovat svou energetickou účinnost a snižovat náklady.

iso
Certifikace dle
ČSN EN ISO
50001
závazky
Závazky vůči
dotačním
titulům

Dotace

Stále častěji je využití energetického managementu vyžadováno také při čerpání dotační podpory z fondů evropské unie zaměřených na snižování energetické náročnosti firem, obcí a komunit.

GrexCollector
CZ český
software
GrexCollector
Monitorovací systém řízení spotřeb energií
  • Komplexní nástroj pro sledování spotřeby energie
  • Přehled vedoucí k možnosti optimalizace odběrů a průběhů zatížení
  • Včasné sledování případných neshod
  • Analýza možností pro zavedení preventivních opatření
  • Meziroční sledování spotřeb včetně měrných veličin
  • Možnost přidání neomezeného počtu měřidel

Jaké jsou největší výhody našeho softwaru?

Jednoduchost implementace

Naše nová softwarová platforma pro energetický management je cestou k optimalizaci Vaší energetické spotřeby a snížení provozních nákladů, aniž byste museli investovat velké sumy peněz nebo čas. Implementací systému získáte jednoduchý a přehledný nástroj pro monitorování a řízení spotřeb všech druhů energií.

Legislativní shoda

S narůstajícím tlakem na podniky, aby snižovaly svou uhlíkovou stopu a byly v souladu s příslušnými legislativními požadavky, je zavedení energetického managementu nevyhnutelné. Naše platforma Vám pomůže plnit požadavky ČSN EN ISO 50001 a získat certifikaci.

Snížení nákladů

Efektivní správa energie znamená nejen ochranu životního prostředí, ale také úsporu peněz. Naše řešení Vám pomůže identifikovat oblasti, kde můžete snížit spotřebu energie a optimalizovat své procesy.

Sledování v reálném čase

S naším softwarem získáte přehled o spotřebě energie ve Vaší firmě v reálném čase. To Vám umožní rychle reagovat na změny a přijímat informovaná rozhodnutí.

Jak proces probíhá?

zahájení
Zahájení
Identifikace týmu,
zhodnocení současné
spotřeby
implementace
Implementace
Zavedení managementu
a zápis všech měřidel
analýza
Analýza
Vyhodnocení sesbíraných
dat a průběžné hodnocení
cesta k optimalizaci
Cesta k optimalizaci
Zpracování návrhů
vedoucích k optimalizaci
provozu

Transformujte Vaše podnikání s naším softwarem a snižte provozní náklady

Změna je vždy náročná, ale když jde o efektivní správu energie ve Vaší firmě, může být zásadní. Naše nová softwareová platforma pro energetický management je klíčem k optimalizaci Vaší energetické spotřeby a snížení provozních nákladů, aniž byste museli investovat velké sumy peněz nebo čas.

Transformujte Vaše podnikání s naším softwarem
a snižte provozní náklady
Důležitost investice do energetického managementu

Důležitost investice do energetického managementu

Zavedení systému energetického managementu může být pro organizace významnou investicí, která může mít dlouhodobě pozitivní dopad na hospodaření, životní prostředí a obchodní pověst vaší organizace.

Máte zájem o prezentaci softwaru GrexCollectorEM?

Nechte nám na sebe kontakt a my Vám navrhneme termín konzultace

Jak to funguje?

KOMUNITA Energie vstup Nákup Automatické odečty měřidel Tabulkové odečty Zadané odečty dle odečtových tras Energie výstup Prodej Emise CO₂ SCOP 1   SCOP 2 Zákonné povinosti Ostatní vstupy Reporting Energetický management Statistiky Závazky vůči dotačním projektům Certifikace dle ČSN EN ISO 50001
Energie vstup Nákup Automatické odečty měřidel Tabulkové odečty Zadané odečty dle odečtových tras Energie výstup Prodej Emise CO₂ SCOP 1   SCOP 2 Zákonné povinosti Ostatní vstupy Reporting Statistiky Závazky vůči dotačním projektům Certifikace dle ČSN EN ISO 50001