Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

(zveřejněno: 05-01-2021; aktualizováno 01-12-2023)

Řada firem přehlíží svoji povinnost zpracovat Energetický audit (EA) dle zákona č.406/2000 Sb. Naposledy byla povinnost změněna a nově definována k 25.1.2020, kdy nabyla účinnost novela zákona č.406/2000 Sb. Teoreticky by k 25.1.2021 měly mít firmy spadající pod níže uvedené podmínky zpracován EA nebo zaveden EnMS. K tomu od 1.4.2021 vstoupila v  účinnost vyhláška č.140/2021 Sb. "Vyhláška o energetickém auditu", která nově stanovuje obsah písemné zprávy k provedenému energetickému auditu (EA) a způsob zpracování EA.

Novela definuje podmínky pro povinnost EA takto:

 

Koncept3
 >  Velký podnikatel – podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1,3 mld. Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1,1 mld. Kč, a zároveň má roční spotřebu energie vyšší než 200 MWh (po 2 roky po sobě jdoucí),

 >  Jiný než velký podnikatel – při roční spotřebě energie vyšší než 5.000 MWh (po 2 roky po sobě jdoucí),
 
 >  Organizační složky státu a orgány veřejné moci – při roční spotřebě energie vyšší než 500 MWh (po 2 roky po sobě jdoucí),

 >  Dobrovolný EA nebo EnMS – nejsou uvedené minimální podmínky pro zavedení, tuto cestu si volí přímo subjekt.


 
Platnost Energetického auditu (EA) je potom stanovena:

 >   pro velkého podnikatele – 4 roky

 >   pro jiného než velkého podnikatele nebo organizační složky státu / orgány veřejné moci10 let

Pozn.: Platí, pokud nedojde k významné změně energetického hospodářství. 

 

Když firma nebo orgán veřejné moci spadají do výše uvedené podmínky, jsou povinni provádět Energetický audit (EA) dle zákona č.406/2000 Sb. nebo zavést Energetický management dle ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v rozsahu Energetického auditu dle zákona č.406/2000 Sb.

Pokud se ovšem rozhodne podnikatel nebo orgán veřejné moci pro Energetický management dle ČSN EN ISO 50001:2019 (zde je třeba upozornit, že minimálně v rozsahu EA) získá trvalý nástroj pro řízení energetického hospodářství.

Platnost Energetického managementu (EnMS) je potom stanovena:

 >   na dobu neurčitou


V tomto článku přikládáme přílohu ke stažení „Povinnosti dle zákona č.406/2000 Sb.“. V této příloze, která je ve formátu MS Excel, si můžete vyplnit základní údaje o firmě, o její energetické spotřebě (dle jednotlivých energonositelů) a další upřesňující údaje. Pokud jde o firmu s pobočkami, jedné se o celkovou energetickou spotřebu firmy v ČR. Nezapomínejte na vlastní autodopravu, ta je začleněna na konci, v položkách „Benzín“ a „Nafta“. Případně jiná paliva dopravy lze dohledat v horní části tabulky.

Povinnost EA

stáhněte si pomůcku MS Excel ZDE  >>> Povinnosti dle zákona č.406/2000 Sb. <<<

 

PytlíK5

Tabulka je sestavena pro „dva roky po sobě jdoucí“, jedná se o uzavřené hospodářské roky. Zadávání nebo výběr hodnot je možný ve žlutě podbarvených polích tabulky. Výsledek je orientační.

Vzhledem k provázanosti firem je v některých případech definice hranic energetického hospodářství problematická. Firma GrexEnergia je schopná Vám v tomto případě poradit a hranice energetického hospodářství přesně stanovit.

Pokud budete mít zájem o definici hranice energetického hospodářství, zpracování Energetického auditu nebo zavedení Energetického managementu firmy, obraťte se na firmu GrexEnergia .

 

 

V případě zavádění Energetického managementu jsme v rámci řešení schopni dodat:

GrexSaccus

 >   SW řešení na podporu EnMS,

 >   Energetické specialisty pro zavedení EnMS nebo certifikované energetické auditory pro certifikaci EnMS,

 >   Zajistit dotaci k EnMS ve výši 70% ceny (maximálně však 500.000,- Kč).

 

 

 

 

 

GrexEnergia podporuje zavádění Energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001:2019

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464