Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

1Řešíte vysokou spotřebu energie ve vaší firmě? Hledáte způsoby, jak snížit provozní náklady a zároveň posílit image vaší společnosti jako udržitelného podniku, který přispívá k ochraně životního prostředí? Energetický management nabízí komplexní řešení pro firmy a organizace, které hledají způsob, jak těchto cílů dosáhnout.

(zveřejněno: 16-04-2024)

BrnojednaV pátek 1.3.2024 zahájila svůj provoz nová brněnská provozovna firmy GrexEnergia. Nachází se v areálu Brno Jedna, Plynárenská 499/1, budově G, 3.patro. Provozovna navazuje svoji činností na svoji předchůdkyni, provozovnu Brno-Lesná. Směr a činnosti firmy GrexEnergia zůstávají beze změn, lze pouze očekávat kladení většího důrazu na oblasti Energetický management (vč. EnMS dle ČSN EN ISO 50001), stanovení uhlíkové stopy, Energetický posudek a Energetický audit.

Za účasti přátel firmy, v předvečer zahájení provozu, proběhlo slavnostní soaré k otevření této nové provozovny GrexEnergia, doprovázené výběrem francouzských vín, podkreslené tóny francouzské hudby.

(zveřejněno: 01-03-2024)

EA vs. EnMSŘada firem přehlíží svoji povinnost zpracovat Energetický audit (EA) dle zákona č.406/2000 Sb. Naposledy byla povinnost změněna a nově definována k 25.1.2020, kdy nabyla účinnost novela zákona č.406/2000 Sb.

Od 1.4.2021 je účinná vyhláška č.140/2021 Sb. "Vyhláška o energetickém auditu", která nově stanovuje obsah písemné zprávy k provedenému energetickému auditu (EA) a způsob zpracování EA.

Pokud firma nebo orgán veřejné moci spadá do podmínek uvedených v článku, má za povinnost zpracovat Energetický audit (EA) dle zákona č.406/2000 Sb. nebo zavést Energetický management dle ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v rozsahu Energetického auditu dle zákona č.406/2000 Sb.

(zveřejněno: 05-01-2021; aktualizováno 01-12-2023)

FVE1Energii využíváme v celé řadě našich každodenních činností, například ve stavebnictví. Zmiňme třeba nemocnice, školy i jinou infrastrukturu. Stroje nám pomáhají s velkou prací a k jejich provozu potřebujeme samozřejmě energii.

V posledních desítkách let je jako energetický zdroj rozšířeno spalování fosilních paliv. Ale právě tato paliva zhoršují ovzduší. Jejich spalováním se uvolňují skleníkové plyny, a to má vliv na projevy počasí u nás v ČR i ve světě. Nejčastějšími projevy jsou například záplavy a rychlé změny teplot a charakteru počasí. Co je ale nejpodstatnější? Škodí to našemu zdraví. Jak se ovzduší bude měnit nám ukáže až čas. Ale už nyní se můžeme rozhodnout, zda-li chceme něco změnit!

(zveřejněno: 20-06-2022; zpracoval Tomáš)

22645882 mEnergetická náročnost výroby je v ČR dlouhodobě podceňovaná a oproti vyspělejší západní Evropě je také vyšší. Ceny energií se již několik let významně promítají do ceny výroby a následně i cen výrobku, což má mimo jiné také vliv na jejich konkurenceschopnost. Cílem každé společnosti by měla být snaha o maximální snížení energetické náročnosti výroby a úspory energií vůbec. Je to dlouhodobý a finančně náročný proces, který je však nezbytný a dnes dostal i v průmyslové a podnikatelské sféře také legislativní rámec v podobě energetického auditu dle zákona 406/2000 Sb., nebo podobně také ČSN ISO EN 50001. Ve veřejném sektoru jsou již legislativní požadavky energetické náročnosti nastaveny a taxativně stanoveny.

(zveřejněno: 14-08-2018; aktualizováno 01-12-2020)

Fotovoltaika na doměJsme si vědomi toho, že dnešní trh je přesycen nabídkami na jednoduchá a rychlá řešení solárních elektráren (FVE). Nicméně všechny tyto nabídky jsou zpracované podle jedné konkrétní šablony, kterou diktuje dotační program Nová zelená úsporám. Pravdou je, že pořízení FVE bez dotace je prozatím stále prakticky nevratná záležitost a dotace je jediná možnost, jako se dostat k přijatelným hodnotám návratnosti.

(zveřejněno: 11-05-2020; aktualizováno 04-10-2020)

Fontana

V úterý 1.10.2019 firma GrexEnergia uspořádala v příjemném prostředí blízké Brněnské přehrady v hotelu Fontána odborný seminář na téma „Zavádění systému EnMS dle ČSN EN ISO 50001“.

Cílem tohoto semináře bylo zájemce blíže seznámit s tím, co je smyslem energetického managementu, jaký je aktuální legislativní vývoj kolem energetického managementu, včetně seznámení s novou normou ČSN EN ISO 50001:2019. 

(zveřejněno: 02-10-2019; aktualizováno: 28-11-2019)

GrexdronV posledním období se na obloze začínají objevovat podivní blikající tvorové, zvukem připomínající roj včel. Ano, jedná se o drony. Jakmile překonaly první fázi udržet se řízeně ve vzduchu a vyhýbat se kolizím s okolím, nastává další fáze – vložit lidské vnímání do pozice dronu, tj. pořizovat dronem záběry ze špatně přístupných míst. Tomu nahrává i minimalizace fotoaparátů a kamer při zachování nebo i zvýšení rozlišení, standardem začíná dnes být rozlišení 4K. Pak už jen zbývá minikameru správně usadit do dronu a připojit lidské vnímání k obrazovce ovládání dronu (což je dnes telefon či tablet, případně virtuální brýle). A ejhle, člověk se náhle objeví v kokpitu dronu a vidí svět z ptačí perspektivy, aniž by musel fyzicky sedět v letadle či helikoptéře, o armádních realizacích nemluvě.

(zveřejněno: 01-11-2018)

Parní strojJeště donedávna bylo světové hospodářství, resp. naše domácnosti, poháněny především palivy fosilní povahy, jako je ropa, uhlí, zemní plyn a dále atomové palivo, které ze své podstaty využívá energii atomu. Veškeré výše uvedené fosilní paliva mají svůj původ v energii dopadající na naši planetu ze Slunce. Teprve v posledních několika letech získáváme stále větší část energie z tzv. Obnovitelných zdrojů energie (OZE), Na rozdíl od fosilních paliv, kdy se energie v nich obsažená ukládala po miliony let, u OZE dochází v podstatě k přímé přeměně energie slunečního záření v jiné druhy energií. Ale ať je energie získávána z fosilních paliv, atomových paliv nebo z OZE, vždy se jedná pouze o přeměnu jednoho druhu energie v jiných druh energie.

(zveřejněno: 01-07-2018)

39059758 m
 

Nejedná se o nový pojem, lze se s ním setkávat již řadu let. V principu se jedná o:

>>> vyrobit teplo,

>>> toto teplo následně využít pro výrobu elektrické energie,

>>> teplo výstupní a tím přebytečné následně využít pro další účely.

A co je na tomto procesu nového a objevného?

(zveřejněno: 04-12-2015; aktualizováno 10-06-2018)

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464