Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek
orel OSA modra prava

 Co lze očekávat od odborných studií a analýz?

 
GrexEnergia vám zpracuje odborné studie a analýzy, které zmapují firemní procesy a vazby mezi nimi. Výsledkem těchto studií a analýz je skupina pravidel, která se následně aplikuje do pracovního procesu prostřednictvím metodik.

Mezi odborné studie, které vám firma připraví, patří rovněž energetický management, který ve výsledku bude tvořit jeden ze základních pilířů vaší firmy.

K analýzám lze přičlenit například také statistiku sledování hlavních energetických spotřebičů, která vám pomůže dohledat problematická místa v provozu a identifikovat nestandardní chování spotřebičů - ať již jednorázové odchylky nebo postupný negativní vývoj (pravidelného nebo nahodilého charakteru) z dlouhodobého pohledu.Tím lze v mnoha případech předejít výpadkům provozu a zároveň včas najít prostředky na zamezení těchto negativních dopadů. 

 

Metodiky

 

GrexEnergia pro vás vytvoří systém propracovaných metodik, prostřednictvím kterých:
GrexPytel 1
 
>>> zoptimalizujete procesy probíhající ve vaší společnosti
>>> snížíte celkové osobní náklady
>>> budete mít spokojené zaměstnance

Mezi nejčastěji zpracovávané metodiky patří:

     • Metodika zpracování mezd
     • Metodika vedení personalistiky
     • Metodika evidence a vedení docházky
     • Metodika vedení vnitropodnikového účetnictví
     • Metodiky provozně-technického charakteru (lokalizace výpočtů KVET, návaznosti procesů atp.)
 
Všechny tyto metodiky sepisujeme v souladu s aktuálně platnou legislativou.
 
GrexEnergia zajišťuje rovněž revize stávajících metodik, i aktualizace námi sepsaných metodik.

 

 

orel NR modra prava

 

 

Jak se poprat s procesy ve firmě?

 

Pojem „proces" v tomto případě reprezentuje všechny ekonomické a technologické procesy ve firmě.

Je jen na Vás, jaký rozsah problematiky k řešení zadáte firmě GrexEnergia.

 

 

Zhruba lze hovořit o dvou variantách postupu: 

 
U změn stávajících procesů:
 
>>>  Zmapování současného stavu problematiky u stávajících procesů – převážnou většinu procesů ve fungující firmě nelze náhle zastavit a plně nahradit jinými. Analýza má v tom to případě funkci kontrolní a musí upozornit na případná rizika (ale i výhody) změny procesů.

>>>   Optimalizace procesů – historický vývoj má za následek zastarání procesních toků. Což znamená, že některé činnosti se dělají pouze ze zvyku, což někdy přetrvává i řadu let. Úlohou je tedy takovéto „slepé" procesy nalézt a uspořádat hierarchii procesů včetně nových tak, aby byly přínosné. Tato optimalizace dává prostor firmě zabývat se pouze nutnými procesy předmětu své činnosti.

 

>>>   Návrh SW a HW podpory procesů - audit stávajícího IT vybavení a zjištění, zda pokračovat ve využití stávajích řešení s jejich doplněním o další SW a HW procesy nebo jejich nahrazení. Ano, někdy v tomto bodě vzejde ne vždy příjemný výsledek, že z dlouhodobého pohledu je třeba změnit tyto prostředky - buď částečně nebo i zcela.

 

U nově zaváděných procesů:
GrexPytel 6
 

>>>  Návrh řešení nově zaváděných procesů – ideální stav, který se nevyplácí podcenit. Zavádění nových procesů se musí provádět s rozvahou a s výhledem do budoucnosti i s ohledem na rozhraní na okolí. Zde se dá zásadně uspořit na nákladech při uvádění procesů do praxe, podobně jako u rozšiřování stávajících (funkčních!) procesů o nové.

>>>  Vyhledání SW a HW podpory procesů – ze zkušeností z jiných řešení lze navrhnout implementaci již existujícího systému nebo symbiózu více systémů. U velmi specifických procesů lze uvažovat i o doplnění o aplikace „na míru", pokud to výhledově prospěje prosperitě v předmětu podnikání (nejde zde jen o finanční dopad). Lze se vyvarovat nasazení SW systémů, které jsou již za horizontem své existence a naopak nalézt SW nástroje moderní otevřené s předpokladem dlouhodobého využívání a SW podpory (při přijatelných nákladech).


 

Oblast "návrhu řešení" bývá často velmi nedoceněna. Přitom, pokud je zpracována podrobně a v dobré víře, že procesy jsou vzájemně optimálně provázány, ušetří se nemalé finanční i časové prostředky - a to nelze pominout psychické rozpoložení zúčastněných.


Správný návrh řešení + Plynulá realizace = Konsolidovaná perspektivní firma

 

 

orel SIK modra prava
 
 
Systémové nástroje
 

 

Pro úspěšné dosažení vašich cílů GrexEnergia zajistí prověřené systémové nástroje: 

 

 

Docházkový systém

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, zvýšení pracovní morálky a vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

 

SW nástroje pro zpracování Personalistiky

Systém PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Můžete plánovat potřebný počet zaměstnanců v určitém čase a jejich nábor, navrhovat školení a vzdělávání, jednoduše sestavovat organizační strukturu firmy, Lze i evidovat požadavky na jednotlivá pracovní místa včetně řízeného karierního postupu jednotlivých zaměstnanců.
 

SW nástroje pro zpracování Mezd

GrexPytel 6
 
Systém pro zpracování MEZD je komplexní software pro zpracování mzdové agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Tento SW nástroj je vhodný pro společnosti všech oborů.
 

SW nástroje pro efektivní řízení zakázek

Zakázkový systém slouží k evidenci výrobních zakázek, sběru dat z výroby a evidenci pracovních výkonů. Ve spolupráci s fakturačním a skladovým systémem dává přehled o plnění jednotlivých objednávek a evidenci skladu materiálů. Po ukončení naskladnění hotových výrobků je možná fakturace a expedice.
 

Portál umožňující efektivní Motivaci a Odměňování

Moderní prostředí internetového prohlížeče - PORTÁL zjednodušuje práci uživatelů zapojených v personálním systému. V jednom prostředí může uživatel pracovat s jednotlivými agendami – docházkou, personalistikou, mzdovým systémem. Na jednom místě je možné žádat o dovolenou, plánovat směny, pracovat s docházkou, zapisovat služební cesty. Vzhled portálu je měnitelný a může odpovídat vašim firemním zvyklostem.
 

GrexEnergia zajistí tyto SW nástroje včetně systémové integrace, zpracování metodik a zaškolení zaměstnanců.

Spolupracujeme s erudovanými dodavateli, jejichž SW nástroje jsou dlouhodobě ověřeny praxí. 

Při nasazení více systémů koordinujeme jejich vzájemnou provázanost a součinnost - od nastavení procesů až po implementaci.

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464