Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek
orel PSK modra prava
 
Jaká je podpora nabízených služeb?

 

 

GrexEnergia své služby zastřešuje poradenstvím, školením a konzultacemi.

 

 

Co zahrnuje poradenství?

 

Poradenství zahrnuje širokou škálu "auditů" v oblastech řízení lidských zdrojů a výrobních procesech (především ve vazbě na energetiku). 

Jedná se například o:

>>>  sledování probíhajících procesů pro potřeby návrhu jejich úprav, zjednodušení a zpřehlednění,

>>>  sledování procesního vytížení pracovníků na všech úrovních manažerského řízení s důrazem na nižší a střední management

>>>  podporu při zavádění souvisejících legislativních změn do praktického života firmy do vazeb na stávající procesy vyhledání správného začlenění do struktur firmy - ať již z pohledu lokálních pravidel České republiky, tak pravidel Evropské unie.


Na co je zaměřeno školení?

 

>>>  školení na stávající systémy,

GrexPytel 6

>>>  školení pro účely implementace legislativních změn,

>>>  školení při vstupu pracovníků do procesu pro jeho snadnější a rychlejší začlenění,

>>>  školení nových procesních modelů ve firmě.


Co například zahrnují konzultace?

 

>>>  podpora při řešení dílčích a ad-hoc problémů,

>>>  podpora při řešení mezer ve stávajících procesech,

>>>  podpora v problémech, které nejsou jednoznačně řešeny legislativou - vč. snahy o vyhledání odborníka pro vyřešení daného problému.

Jako vyšší úroveň konzultační činnosti na akademické úrovni lze označit semináře. Jsou vhodné pro získání obecného vzdělání v konkrétní problematice, zvýšení obecného přehledu, zjištění názorů z více pramenů, setkání s předkladateli a tvůrci legislativy. Semináře jsou nepravidelné a vyvolané obecným zájmem o komunikaci v aktuálních odborných tématech.

 

A jako bonus: Konzultační neanonymní webový blog  s odbornou tématikou s možností dotazů a reakcí k dané problematice.


Zaměstnancí, kteří se okamžitě orientují ve firemních procesech z nebe nepadají 

- firma se musí o jeho znalosti přičinit.

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464