Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek
orel RLZ modra prava
 
Efektivní řízení společnosti
 

Představujeme Vám souhrn nástrojů umožňující zvýšení finančních úspor prostřednictvím efektivního řízení lidských zdrojů. Pokud je správně využijete, je více než pravděpodobné, že dosáhnete vyšší produktivity práce a tím i úspor na straně finančních zdrojů.

 
Jsme specialisty v tomto oboru. Po úvodních konzultacích od nás obdržíte systém propracovaných metodik, prostřednictvím kterých zoptimalizujeme procesy probíhající ve Vaší společnosti a které povedou jak ke spokojenosti vaší, tak i ke spokojenosti vašich zaměstnanců.

 

Optimalizace procesů
 

Popis stávající skutečnosti probíhajících procesů a návrh optimalizace těchto procesů vede nejen k časovým úsporám na straně vaší společnosti, ale ruku v ruce s touto optimalizací jde i finanční úspora a následné snížení nákladů vaší společnosti.

 

 
Systémové nástroje
 

Pro úspěšné naplnění vašich cílů zajistíme prověřené systémové nástroje:

 

Docházkový systém

DOCHÁZKOVÝ systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, zvýšení pracovní morálky a vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.
 

SW nástroje pro zpracování Personalistiky

Systém PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Můžete plánovat potřebný počet zaměstnanců v určitém čase a jejich nábor, navrhovat školení a vzdělávání, jednoduše sestavovat organizační strukturu firmy, Lze i evidovat požadavky na jednotlivá pracovní místa včetně řízeného karierního postupu jednotlivých zaměstnanců.
 

SW nástroje pro zpracování Mezd

Systém pro zpracování MEZD je komplexní software pro zpracování mzdové agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Tento SW nástroj je vhodný pro společnosti všech oborů.
 

SW nástroj pro efektivní řízení zakázek

Zakázkový systém slouží k evidenci výrobních zakázek, sběru dat z výroby a evidenci pracovních výkonů. Ve spolupráci s fakturačním a skladovým systémem dává přehled o plnění jednotlivých objednávek a evidenci skladu materiálů. Po ukončení naskladnění hotových výrobků je možná fakturace a expedice.
 

Portál umožňující efektivní Motivaci a Odměňování

Moderní prostředí internetového prohlížeče - PORTÁL zjednodušuje práci uživatelů zapojených v personálním systému. V jednom prostředí může uživatel pracovat s jednotlivými agendami – docházkou, personalistikou, mzdovým systémem. Na jednom místě je možné žádat o dovolenou, plánovat směny, pracovat s docházkou, zapisovat služební cesty. Vzhled portálu je měnitelný a může odpovídat vašim firemním zvyklostem.
 

Všechny tyto SW nástroje GrexEnergia zajistí včetně systémové integrace, zpracování metodik a zaškolení zaměstnanců.

 
MetodikyGrexPytel 1
 

Po úvodních konzultacích od nás obdržíte systém propracovaných metodik, prostřednictvím kterých:

 
>>> zoptimalizujete procesy probíhající ve vaší společnosti
>>> snížíte celkové osobní náklady
>>> budete mít spokojené zaměstnance

Mezi nejčastěji zpracovávané metodiky patří:

     • Metodika zpracování MEZD
     • Metodika vedení PERSONALISTIKY
     • Metodika evidence a vedení DOCHÁZKY
 
Všechny tyto metodiky GrexEnergia sestavuje v souladu s aktuálně platnou legislativou. 
 
Firma zajišťuje rovněž revize stávajících metodik a aktualizace již zpracovaných metodik.
 
 
 
Systém motivace zaměstnanců
 
Efektivní motivace zaměstnanců a efektivní řízení lidských zdrojů patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Není proto divu, že se ve snaze motivovat své zaměstnance dopouštějí firmy i jejich manažeři velmi často chyb. Lze se s nimi setkat jak v systémech odměňování, tak i v přístupu k zaměstnancům ze strany jejich nadřízených.

 

Motivace zaměstnanců jako každodenní úkol manažerů!

 
Pro dosažení úspěšného systému motivace dáváme přednost:
>>> pozitivním motivačním metodám před negativními
>>> individuálnímu používání motivačních faktorů
>>> hledání jedinečných motivačních faktorů- co motivuje jednoho zaměstnance, nemusí motivovat zaměstnance ostatní
 
GrexEnergia Vám pomůže sestavit fungující systém motivačních faktorů a zavést jej do praxe!
 
 
Nástroje manažerské motivace, jsou poměrně jednoduché a nezabírají mnoho času. Patří však k těm, které zpravidla nezůstávají bez odezvy.
 
 
GrexEnergia zaškolí vaše vedoucí pracovníky, tak aby se změnil jejich přístup k vedení kolektivu!
 
 
 
Systém hodnocení zaměstnanců
GrexPytel 3
 
Po úvodních konzultacích pro vás můžeme vypracovat i systém hodnocení zaměstnanců, která později využijete jako podklad pro rozhodování při odměňování zaměstnanců
 
Jedná se o:

>>>
systém hodnocení relativní hodnoty prací pro potřeby systému odměňování
>>> návrh uceleného mzdového systému založeného na hodnocení prací
 
 
 
Systém odměňování zaměstnanců
 
Jaké jsou pasti a pravidla odměňování?
Manažeři rozhodující o systémech odměňování jsou vystaveni řadě otázek, názorů a doporučení. Jak vysoké mzdy bychom měli zaměstnancům platit? Na jaký růst mezd můžeme přistoupit? Jaké individuální či skupinové odměny bychom měli zavést a jakou váhu v celkovém odměňování by měly mít? Bylo by vhodné upravit odměňování tak, aby zaměstnance lépe motivovalo k určitému chování? Měli bychom najmout poradce, aby nám pomohli zavést systém odměňování založený na výkonu? Odpovědi na ně jsou často zatíženy pohledy, které nejsou vždy správné.

Jsou mzdové a pracovní náklady totéž?

Nejčastější pastí, do které odměňování padá, je ztotožnění výše mezd či mzdových sazeb s výší pracovních nákladů. Rozdílná výše mzdových sazeb, tj. mezd, které firma svým pracovníkům platí za hodinu práce, ani odlišná výše personálních nákladů (přímých a nepřímých mzdových nákladů včetně nákladů na financování zaměstnaneckých výhod) v přepočtu na jednotku pracovní doby však ještě neznamená, že odlišná bude i úroveň pracovních nákladů, tj. mzdových nákladů na jednotku produkce. Faktorem podnikové konkurenceschopnosti však není úroveň mezd, ale výše pracovních nákladů.

 
Jaký je rozdíl mezi individuální a skupinovou odměnou?
Problémem firem přesvědčených o možnosti motivovat zaměstnance zejména na základě peněz je především to, že ostatním motivačním faktorům, jako je například vymezení pracovních míst a jejich kompetencí, zpravidla nevěnují dostatečnou pozornost. Představa o rozhodujícím motivačním významu peněz je pak drahá. Nejen proto, že vede ke snaze zvyšovat výkon pouze či především vyššími mzdovými náklady, ale i proto, že špatné pracovní prostředí, mezilidské vztahy či pocit nesmyslné práce nedokáže finanční odměna zpravidla nikdy zcela kompenzovat.
Připravíme pro vás systém odměňování zahrnující:
 
>>> Čtyři složky odměny
>>> Odměňování na základě hodnocení pracovních míst
>>> Odměňování na základě osobních schopností
>>> Odměňování na základě výkonu
 
 

Odměnový systém umožní získat a udržet kvalitní zaměstnance, bude přispívat k růstu jejich produktivity, zajistí vnitřní a vnější spravedlnost odměňování i konkurenceschopnost mzdových nákladů. Přinese řadu výzev, k jejichž zvládnutí je porozumět výhodám a nevýhodám různých forem odměňování.

 

GrexEnergia  je tu proto, aby Vám pomohla nalézt správnou cestu v řízení lidských zdrojů!

 

 

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464