Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

 (zveřejněno: 16-04-2024)

Řešíte vysokou spotřebu energie ve vaší firmě? Hledáte způsoby, jak snížit provozní náklady a zároveň posílit image vaší společnosti jako udržitelného podniku, který přispívá k ochraně životního prostředí? Energetický management nabízí komplexní řešení pro firmy a organizace, které hledají způsob, jak těchto cílů dosáhnout.

 

Energetický management a jeho význam

Energetický management a jeho význam

Zavedení systému energetického managementu (EnMS) je klíčem k tomu, abyste z energií ve vašem podniku získali co nejvíce. Tento systém vám umožňuje detailně analyzovat vaši spotřebu energie, identifikovat oblasti, kde lze provádět úspory, a postupně zavádět opatření k optimalizaci. Efektivní využití EnMS může vést ke snížení spotřeby energie emisí CO2, a tím i nákladů.

Pro správné fungování EnMS je nutné sbírat a zaznamenávat veškeré relevantní informace o spotřebě energie a provozních údajích. Tato data poskytují základ pro stanovení konkrétních cílů a úspor. EnMS zahrnuje opatření vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti – plánování, organizační změny, řízení zátěže a technická vylepšení.

 

 

ČSN EN ISO 50001

2

Mezinárodní norma ČSN ISO 50001 poskytuje rámec pro efektivní energetický management ve všech typech organizací. Tato norma stanovuje požadavky na stanovení energetické politiky, cílů a procesů, které vedou k jejich dosažení. Norma ČSN ISO 50001 je nástrojem, který organizacím umožňuje systematicky zlepšovat svou energetickou účinnost a řídit vlastní energetické hospodářství.

 

 

Dotace

Stále častěji je využití energetického managementu vyžadováno také při čerpání dotační podpory z fondů evropské unie zaměřených na snižování energetické náročnosti firem, obcí a komunit.

 

 

 

Foto technologického celkuZákladní výhody energetického managementu

 

>>> Snížení nákladů: Efektivní řízení spotřeby energie může vést k významným finančním úsporám prostřednictvím optimalizace její spotřeby.

 

>>> Ochrana životního prostředí: Nižší spotřeba energie znamená nižší emise CO2 a nižší dopad na životní prostředí.

 

>>> Zlepšení pověsti: Organizace, které se aktivně zabývají snižováním své enviromentální stopy, získávají u zákazníků, partnerů a veřejnosti lepší pověst.  

 

Energetická cesta

Další benefity

>>> Zlepšení právních a regulačních vztahů: Dodržování energetických předpisů a regulací je pro mnoho organizací základním požadavkem. Efektivní systém energetického managementu může pomoci organizacím těmto požadavkům lépe vyhovět.

>>> Zajištění strategie pro nákup energie – Energetické koncepce.

>>> Předcházení případným neshodám.

>>> Regulace toků energie.

 

 

 

 

Jak proces probíhá?Průběh procesu

 

Důležitost investice do energetického managementu


Zavedení systému energetického managementu může být pro organizace významnou investicí, která může mít dlouhodobě pozitivní dopad na hospodaření, životní prostředí a obchodní pověst vaší organizace. 

 

 GrexEnergia - Váš partner pro energetický management, nejen dle ČSN EN ISO 50001

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464