Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek
orel NR modra prava

 

 

Jak se poprat s procesy ve firmě?

 

Pojem „proces" v tomto případě reprezentuje všechny ekonomické a technologické procesy ve firmě.

Je jen na Vás, jaký rozsah problematiky k řešení zadáte firmě GrexEnergia.

 

 

Zhruba lze hovořit o dvou variantách postupu: 

 
U změn stávajících procesů:
 
>>>  Zmapování současného stavu problematiky u stávajících procesů – převážnou většinu procesů ve fungující firmě nelze náhle zastavit a plně nahradit jinými. Analýza má v tom to případě funkci kontrolní a musí upozornit na případná rizika (ale i výhody) změny procesů.

>>>   Optimalizace procesů – historický vývoj má za následek zastarání procesních toků. Což znamená, že některé činnosti se dělají pouze ze zvyku, což někdy přetrvává i řadu let. Úlohou je tedy takovéto „slepé" procesy nalézt a uspořádat hierarchii procesů včetně nových tak, aby byly přínosné. Tato optimalizace dává prostor firmě zabývat se pouze nutnými procesy předmětu své činnosti.

 

>>>   Návrh SW a HW podpory procesů - audit stávajícího IT vybavení a zjištění, zda pokračovat ve využití stávajích řešení s jejich doplněním o další SW a HW procesy nebo jejich nahrazení. Ano, někdy v tomto bodě vzejde ne vždy příjemný výsledek, že z dlouhodobého pohledu je třeba změnit tyto prostředky - buď částečně nebo i zcela.

 

U nově zaváděných procesů:
GrexPytel 6
 

>>>  Návrh řešení nově zaváděných procesů – ideální stav, který se nevyplácí podcenit. Zavádění nových procesů se musí provádět s rozvahou a s výhledem do budoucnosti i s ohledem na rozhraní na okolí. Zde se dá zásadně uspořit na nákladech při uvádění procesů do praxe, podobně jako u rozšiřování stávajících (funkčních!) procesů o nové.

>>>  Vyhledání SW a HW podpory procesů – ze zkušeností z jiných řešení lze navrhnout implementaci již existujícího systému nebo symbiózu více systémů. U velmi specifických procesů lze uvažovat i o doplnění o aplikace „na míru", pokud to výhledově prospěje prosperitě v předmětu podnikání (nejde zde jen o finanční dopad). Lze se vyvarovat nasazení SW systémů, které jsou již za horizontem své existence a naopak nalézt SW nástroje moderní otevřené s předpokladem dlouhodobého využívání a SW podpory (při přijatelných nákladech).


 

Oblast "návrhu řešení" bývá často velmi nedoceněna. Přitom, pokud je zpracována podrobně a v dobré víře, že procesy jsou vzájemně optimálně provázány, ušetří se nemalé finanční i časové prostředky - a to nelze pominout psychické rozpoložení zúčastněných.


Správný návrh řešení + Plynulá realizace = Konsolidovaná perspektivní firma

 

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464