Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek
orel OSA modra prava

 Co lze očekávat od odborných studií a analýz?

 
GrexEnergia vám zpracuje odborné studie a analýzy, které zmapují firemní procesy a vazby mezi nimi. Výsledkem těchto studií a analýz je skupina pravidel, která se následně aplikuje do pracovního procesu prostřednictvím metodik.

Mezi odborné studie, které vám firma připraví, patří rovněž energetický management, který ve výsledku bude tvořit jeden ze základních pilířů vaší firmy.

K analýzám lze přičlenit například také statistiku sledování hlavních energetických spotřebičů, která vám pomůže dohledat problematická místa v provozu a identifikovat nestandardní chování spotřebičů - ať již jednorázové odchylky nebo postupný negativní vývoj (pravidelného nebo nahodilého charakteru) z dlouhodobého pohledu.Tím lze v mnoha případech předejít výpadkům provozu a zároveň včas najít prostředky na zamezení těchto negativních dopadů. 

 

Metodiky

 

GrexEnergia pro vás vytvoří systém propracovaných metodik, prostřednictvím kterých:
GrexPytel 1
 
>>> zoptimalizujete procesy probíhající ve vaší společnosti
>>> snížíte celkové osobní náklady
>>> budete mít spokojené zaměstnance

Mezi nejčastěji zpracovávané metodiky patří:

     • Metodika zpracování mezd
     • Metodika vedení personalistiky
     • Metodika evidence a vedení docházky
     • Metodika vedení vnitropodnikového účetnictví
     • Metodiky provozně-technického charakteru (lokalizace výpočtů KVET, návaznosti procesů atp.)
 
Všechny tyto metodiky sepisujeme v souladu s aktuálně platnou legislativou.
 
GrexEnergia zajišťuje rovněž revize stávajících metodik, i aktualizace námi sepsaných metodik.

 

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464